Cele i zadania projektu

Cele projektu

„Opracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000”.

 • opracowanie racjonalnej metody oceny skali wpływu rybołówstwa na śmiertelność ptaków morskich;
 • rozwój współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego.

Cele te zmierzają do uwzględnienia w zarządzaniu rybołówstwem przyłowu ptaków, w szczególności na obszarach, gdzie na podstawie zapisów zawartych w planach ochrony obszarów NATURA 2000, rybołówstwo ma być ograniczane czasowo i przestrzennie z uwagi na śmiertelność ptaków.

Obszar projektu

 • Zalew Szczeciński
 • Zatoka Pomorska
 • Zatoka Pucka

Zadania szczegółowe w ramach operacji

W ramach projektu zaplanowano wykonanie 6 zadań:

 • Zadanie 1. Analiza wykonalności monitoringu.
 • Zadanie 2. Przygotowanie klucza do oznaczania ptaków w przyłowach w wersji papierowej oraz elektronicznej i umieszczenie go na stronie internetowej MIR-PIB.
 • Zadanie 3. Przygotowanie rybackich rejestrów przyłowów ptaków w wersji papierowej oraz elektronicznej i umieszczenie go na stronie internetowej MIR-PIB.
 • Zadanie 4. Przeprowadzenie 120 obserwacji na łodziach przy użyciu obserwatorów.
 • Zadanie 5. Analiza i zestawienie danych zebranych w trakcie analizy wykonalności monitoringu oraz w trakcie obserwacji przyłowów ptaków.
 • Zadanie 6. Organizacja 6 spotkań przedstawicieli środowiska naukowego ze środowiskiem rybackim.

[powrót]