Spotkanie – Zatoka Pomorska, Wolin 10.12.2014

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

działający na zlecenie

Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie

zaprasza rybaków i sympatyków rybołówstwa na spotkanie w sprawie przyłowów ptaków w sieciach rybackich na morskich obszarach NATURA 2000

Program spotkania:
  1. Przyłowy ptaków w sieciach rybackich a NATURA 2000
  2. Prezentacja projektu „Opracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000”
  3. Szkolenie w zakresie identyfikacji gatunków ptaków spotykanych w sieciach rybackich

Spotkanie z rybakami Zatoki Pomorskiej odbędzie się w Sali Muzeum Regionalnego Wolin, ul. Zamkowa 24, w dniu 10.12.2014 r. o godzinie 13:00

Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 3.1 Działania wspólne

[powrót] [dalej]