Opracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000

Dlaczego środowisko rybackie zdecydowało się podjąć badania nad przyłowem ptaków?

Najważniejszą przesłanką skłaniającą do realizacji operacji przez Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie jest wyrażana przez wielu przedstawicieli wykonawców projektów planów ochrony morskich obszarów NATURA 2000 opinia, że organizacje rybackie bronią jedynie status quo rybołówstwa, bez zwracania uwagi na potrzeby ochrony ptaków. Często można było usłyszeć tezę, że rybacy nie są zainteresowani oceną skali śmiertelności ptaków, ani monitorowaniem tego zjawiska, ponieważ „prawdziwe” dane świadczą na ich niekorzyść. Nie są przyjmowane argumenty o ograniczeniach technicznych oraz tych związanych z bezpieczeństwem pracy na morzu. Funkcjonuje przeświadczenie, że rybacy są wręcz „mordercami”, którzy patrząc wyłącznie na swój interes, nie zwracają uwagi na szkody jakie powodują w środowisku naturalnym. Jest to założenie niesprawiedliwe, ponieważ rybołówstwo, jak niewiele innych zajęć jest uzależnione od przyrody. Rybacy obserwują na co dzień zmiany w środowisku i są w stanie, często szybciej niż naukowcy, zauważyć wiele zjawisk, w tym również spadek lub wzrost liczebności ptaków przebywających na akwenie. Brak rejestracji i przepływu tego rodzaju danych powoduje, że naukowcy często deprecjonują spostrzeżenia rybaków, stwierdzając, że nie można ich zweryfikować, w związku z tym są one niewiarygodne.

Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie (ZRZSKiJD), nie zgadzając się z tezami przedstawianymi przez część środowiska naukowego, postanowiło przystąpić do realizacji operacji, mającej na celu opracowanie wiarygodnej i akceptowalnej dla rybaków metody monitoringu przyłowów ptaków. Wobec poważnego braku zaufania ze strony środowiska rybackiego do projektów realizowanych przez instytucje naukowe, działania takie nie mają szans powodzenia, o ile nie podejmie się jej uznana organizacja rybacka.

Wykonawcą zadań szczegółowych na podstawie konkursu ofert został Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Rybacki.

[powrót]