Informacja o testowaniu wykonalności monitoringu przy użyciu kamer

Założenia techniczne

Zestaw rejestrujący powinien umożliwiać rejestrację obrazu o dobrej jakości (rozdzielczość co najmniej FullHD), podczas pracy w warunkach morskich jakie panują w rejonach Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Gdańskiej. Obraz z kamery powinien obejmować obszar łodzi wraz z burtą, na której prowadzone jest podbieranie narzędzi. Dodatkowo, instalacja urządzenia nie może wymuszać głębokiej ingerencji w konstrukcję i wyposażenie jednostek pływających, a miejsce instalacji nie może utrudniać czynności wykonywanych rutynowo, podczas każdej operacji połowowej.

Założono, że czas trwania rejsów na łodziach rybackich w warunkach Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Gdańskiej wynosi do 8 godzin, od momentu wyjścia z portu do powrotu do portu. W związku z tym, urządzenie powinno umożliwiać rejestrację obrazu w sposób ciągły przez okres 8-10 godzin, przez kolejne 5 dni rejsowych, bez potrzeby zgrywania materiału. Zestaw rejestrujący powinien umożliwiać przechowanie co najmniej 50 h nagrania z kamery na nośnikach trwałych. Na wyposażeniu każdego zestawu rejestrującego powinien być odbiornik GPS, umożliwiający rejestrację miejsca oraz czasu trwania operacji połowowej. Instalacja urządzenia powinna umożliwiać włączanie i wyłączanie rejestracji obrazu ze sterówki w sposób automatyczny, ewentualnie osobnym przełącznikiem umieszczonym w pobliżu miejsca rozruchu silnika.

[powrót] [powrót do Jakie dane są gromadzone?]