Jakie dane są gromadzone?

Informacja o danych gromadzonych w trakcie obserwacji na pokładach łodzi rybackich

 • data, czas, pozycja geograficzna, zakres głębokości połowu
 • informacje o narzędziu połowu: długość i głębokość sieci, długość zestawu, wymiar boku oczka, rodzaj sieci. W przypadku zróżnicowania sieci w zestawie – opis szczegółowy
 • informacje o czasie i warunkach połowu: liczba godzin oddziaływania narzędzia w wodzie, obserwacje jakościowe
 • informacje o połowie: poszukiwany gatunek ryb, szacunkowa masa połowu całkowitego w podziale na gatunki oraz przeznaczenie połowu
 • informacje o przyłowie ptaków: liczba ptaków żywych i martwych w zestawie połowowym
  • czernica, ogorzałka, głowienka, uhla, markaczka, lodówka, gągoł, edredon, nurogęś, szlachar, bielaczek: w podziale na płeć;
  • alka, nurnik, nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, kormoran: w podziale na osobniki młode i dorosłe;
  • pozostałe gatunki – bez określania płci i etapu rozwoju na pokładzie jednostki;
 • dokumentacja fotograficzna ptaków żywych: dwie fotografie obejmujące:
  • głowa z szyją;
  • rozłożone skrzydło z grzbietem lub brzuchem;
 • martwe ptaki rozróżniane do gatunku, oznaczane a następnie zabezpieczane przez obserwatorów i zamrażane do dalszych analiz
 • ocena wiarygodności połowu: Jeśli wiarygodność połowu oceniona została negatywnie, uzasadnienie podawane w uwagach.

[powrót] [dalej]