Zatoka Pomorska

Wykonawca projektu planu ochrony zaproponował wykluczenie rybołówstwa każdego rodzaju co najmniej na obszarach zaznaczonych na rys. 4 co stanowi 15% obszaru NATURA 2000. Zmniejszenie w ten sposób presji ze strony rybołówstwa, miałoby spowodować, że siedlisko spełni kryterium odpowiednio dobrego do przetrwania gatunków. Ponownie, brak było podstawowej wiedzy o faktycznej skali presji i śmiertelności ptaków. Dodatkowo, nie wzięto pod uwagę już obowiązujących zakazów, które wyłączają spod presji rybackiej większy niż proponowany obszar Zatoki Pomorskiej ani faktu, że od 2005 r. presja przy użyciu sieci stawnych spadła o ponad 40%. Wyznaczone obszary „ochrony rezerwatowej”, za wyjątkiem Ławicy Odrzanej (chronionej już w znacznym stopniu przepisami krajowymi i unijnymi) wydają się być zlokalizowane w sposób losowy, nieuzasadniony ani rozmieszczeniem ptaków, ani ich pokarmu – bentosu. Wykonawca projektu uzasadniając swoją decyzję argumentował, iż takie wykluczenie obszarowe musi poskutkować zmniejszeniem przyłowu. Ponownie, nie było jednak wiadomo, jaki jest wymierny cel tego wyłączenia. Jak bardzo zagraża rybołówstwo i o ile konkretnie należy śmiertelność przez nie powodowane zmniejszyć.

PLB Zatoka Pomorska z zaznaczonymi obszarami zakazu wykonywania rybołówstwa

[powrót] [dalej]