Wątpliwości i dyskusje

W trakcie spotkań z Wykonawcami projektów planów ochrony, zarówno naukowcy, jak i środowisko rybackie zgodziło się, że niezbędny jest monitoring przyłowów ptaków, dzięki któremu byłoby możliwe określenie konkretnych liczb ptaków oraz zweryfikowanie miejsc i terminów, w których przyłów zdarza się najczęściej. Kontrowersje dotyczyły następstwa zdarzeń. Zdaniem wykonawców projektów planów ochrony, z uwagi na „znaczący” przyłów, zakazy należy wprowadzić natychmiast a ponadto prowadzić monitoring, który wskazałby które obszary, terminy lub narzędzia połowu należałoby wyłączyć dodatkowo. Zdaniem środowiska rybackiego, najpierw należy określić skalę i rodzaje przyłowu, a dopiero potem wyznaczać ewentualne strefy zakazu..

[powrót] [dalej]