Czego nie wiemy?

  • nie wiemy jaka faktycznie jest skala przyłowów ptaków w polskim rybołówstwie
  • nie wiemy jaka wielkość przyłowu może mieć istotne negatywne oddziaływanie na populacje ptaków

Wobec tych niewiadomych, nie wiemy jak zaplanować redukcję nakładu połowowego, tak aby osiągnąć cel środowiskowy jak najmniejszym kosztem dla społeczności rybackiej.

[powrót] [dalej]