Spotkania z rybakami w sprawie przyłowów ptaków w sieciach rybackich na morskich obszarach NATURA 200

Spotkania z rybakami w sprawie przyłowów ptaków w sieciach rybackich na morskich obszarach NATURA 2000 zorganizowane zostały przez MIR-PIB na zlecenie Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie.

W dniach 09-10.12.2014 zorganizowano trzy spotkania z rybakami: Zatoki Gdańskiej, Zalewu Szczecińskiego oraz Zatoki Pomorskiej, natomiast w dniach 30.01.2015 i 02.02.2015 dwa spotkania z rybakami: Zatoki Gdańskiej i Zatoki Pomorskiej.

W programie spotkań zaprezentowano założenia projektu „Opracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000”. Prezentacje z zakresu tego tematu prowadzili pracownicy naukowi MIR-PIB.

[powrót] [dalej]