Spotkanie – Zatoka Gdańska, Gdynia 30.01.2015

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

działający na zlecenie

Zrzeszenia Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie

zaprasza na spotkanie konsultacyjne

związane z realizacją projektu w programie operacyjnym

Opracowanie podstaw racjonalnego monitorowania przyłowu ptaków w celu zrównoważonego zarządzania

rybołówstwem przybrzeżnym na morskich obszarach NATURA 2000”.

Badania przeprowadzane przez MIR-PIB mają na celu stworzenie metodyk monitoringu

wielkości przyłowu ptaków wodnych w Polskich Obszarów Morskich oraz wodach przejściowych,

jak również pogłębienie wiedzy o biologii i ekologii poszczególnych gatunków.

Spotkanie odbędzie się w Sali Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB

ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

w dniu 30.01.2015 r. o godzinie 13:00

Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 3.1 Działania wspólne

[powrót] [dalej]