Informacja o wywiadzie kwestionariuszowym

Zawiera zestaw pytań do rybaków w formie wywiadu kwestionariuszowego, celem zbadania opinii na temat metod badania przyłowów ptaków. Wywiady dostarczą również informacji na temat charakterystyki łodzi i miejsc wystawiania narzędzi połowowych.

Ankieta składa się z 14 pytań, niektóre z nich zawierają do 7 podpunktów. Część pytań zakłada odpowiedzi w pięciostopniowej skali jakościowej. Pozostałe pytania są pytaniami otwartymi umożliwiającymi wyrażenie przez rybaka dodatkowej opinii. Ankieta jest anonimowa, zawiera tylko informacje o bazie rybackiej, miejscach połowu, długości jednostki, funkcji respondenta (czy jest rybakiem czy armatorem) i doświadczeniu w pracy na morzu.

[powrót] [dalej]