Zalew Szczeciński

Wykonawca projektu planu ochrony (działający na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie) zaproponował wprowadzenie i egzekwowanie zakazu wystawiania sieci skrzelowych (niezależnie od wielkości oczka) w określonych terminach i miejscach. Ponieważ brak było jakichkolwiek danych z obszaru o wielkości przyłowu, podstawą była ogólna wiedza, że sieci rybackie są źródłem dodatkowej śmiertelności. Obszary na których ma obowiązywać zakaz wystawiania wszelkich sieci są łowiskami na których rybacy wystawiają najczęściej tzw. okoniówki, tj. sieci o oczkach poniżej 50 mm. Wyniki badań litewskich (Dagys and Zydelis 2002) wskazują, że sieci o małych oczkach są najmniej zagrażające dla ptaków.

Należy podkreślić, że prawie wszystkie ptaki będące przedmiotem ochrony na Zalewie Szczecińskim poza perkozem dwuczubym (populacja lęgowa), zostały określone jako będące we właściwym stanie ochrony.

PLB Zalew Szczeciński z zaznaczonymi obszarami zakazu wystawiania sieci skrzelowych. Kolor niebieski – zakaz od 1 października do 30 kwietnia, kolor różowy – zakaz od 1 sierpnia do 30 kwietnia.

Uwaga: termin zakazu dla obszaru zaznaczonego kolorem różowym uległ zmianie w 2 wersji projektu planu ochrony (1 październik – 30kwietnia)

[powrót] [dalej]