Zatoka Pucka

W wersji projektu planu ochrony z dnia 17.10.2013 przedstawionej na spotkaniu z udziałem rybaków, zagrożenie pt. rybołówstwo bierne w odniesieniu do ptaków – bentofagów nurkujących – wykonawca (działający na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni) wskazał na konieczność zakazu połowami sieciami stawnymi w obszarze w strefie głębokości poniżej 30 m, w okresie od listopada do kwietnia. Oznaczałoby to wyłączenie działalności rybackiej na pół roku, na ok. 80% obszaru PLB Zatoka Pucka. Należy przy tym dodać, że sieci stawne są tam podstawowym narzędziem rybackim, a okres zakazu obejmuje czas najcenniejszych połowów ryb łososiowatych i dorsza. Dodatkowo na obszarze operują przede wszystkim małe jednostki rybackie, które nie mają możliwości zmiany łowiska lub narzędzia połowowego. W praktyce, wprowadzenie zakazu w życie z dużym prawdopodobieństwem spowodowałoby eliminację rybołówstwa przybrzeżnego na Zatoce Puckiej. W trakcie dalszych ustaleń (2 wersja projektu) wykonawca projektu planu ochrony na tym obszarze zmniejszył obszar zakazu. W 3 wersji projektu wykonawca wprowadził 2 letni okres poprzedzający zakazy, w którym ma zostać zrealizowany program minimalizacji i oceny wielkości przyłowu. Zakazy obszarowe zostałyby wprowadzone w przypadku negatywnej oceny wyników programu.

1 wersja projektu planu ochrony dla PLB Zatoka Pucka (październik 2013 r.) – zakaz połowów sieciami stawnymi o oczku powyżej 50 mm. w okresie listopad-kwiecień

2 wersja projektu planu ochrony dla PLB Zatoka Pucka (styczeń 2014 r.).

Zakaz połowów sieciami stawnymi o oczku powyżej 50 mm (bok oczka) : w okresie 1 listopad-30 kwiecień:

A. obszar zawierający się pomiędzy wschodnią granicą obszaru, torem podejściowym do portu w Gdańsku i izobatą 20 m.

B. Obszar zaznaczony na mapie poniżej:

3 wersja projektu planu planu ochrony (grudzień 2014 r). Po dwóch latach od wprowadzenia planów ochrony, w przypadku negatywnej oceny realizacji programu minimalizacji przyłowów:

Zakaz połowów sieciami stawnymi o oczku powyżej 50 mm (bok oczka) w okresie 1 listopad-30 kwiecień:

A. obszar zawierający się pomiędzy wschodnią granicą obszaru, torem podejściowym do portu w Gdańsku i izobatą 20 m.

B. Obszary dodatkowe

[powrót] [dalej]